Přihlásit se | Nepřihlášený uživatel

Diagnostická činnost a poradenství

V chovech hospodářských zvířat:

Klinické a zoohygienické vyšetření v chovech, odběr vzorků (krev, výtěry, trus), dále patologicko-anatomické vyšetření s následnou laboratorní diagnostikou (serologie, bakteriologie, parazitologie) a doporučením preventivních programů.
Optimalizace vakcinačních a medikačních programů na základě zjištěných vyšetření.
U mléčného hovězího dobytka: Odběry a vyšetření vzorků mléka (bakteriologické + antibiogram), doporučení programu k tlumení mastitid. Odběry vzorků krve a moči se stanovením metabolického profilu stáda, za účelem prevence metabolických a reprodukčních poruch, a onemocnění končetin. Vzdělávací akce pro pracovníky hospodářské prvovýroby.

V chovech prasat nabízíme:

a) kontrola zahrnuje klinické vyšetření zvířat, zoohygienické vyšetření, patologicko-anatomické vyšetření vybraných nebo utracených zvířat, odběry vzorků (orgány, výtěry atd.), dopravu vzorků, laboratorní diagnostika
b) na základě diagnostických závěrů a výsledků laboratorních vyšetření doporučení optimálních medikačních /vakcinačních programů veterinárnímu lékaři v chovu
c) vyšetření orgánů zvířat při porážce na jatkách za účelem včasné diagnostiky případných onemocnění
Parazitózy – mléčné skvrny na játrech, svrabové léze na kůži, atd.
Respirační problémy – vyšetření plic, změny typické pro APP, Mycoplasmovou pneumónii, Pasteurelové infekce.
Systémová onemocnění, polyarthritidy, sípavka a pod.
d) Optimalizace medikačních programů a vakcinačních schémat.

 

V chovech drůbeže nabízíme tyto služby:

 1.     Konzultační servis při řešení zdravotních problémů

 a)     Rozmnožovací chovy drůbeže nosného i masného typu 

V rozmnožovacích chovech drůbeže nosného i masného typu zajistíme:

Pravidelné kontroly zahrnující klinické vyšetření zvířat, zoohygienické vyšetření, patologicko-anatomické vyšetření vybraných nebo uhynulých zvířat, odběry vzorků , jejich dopravu a   laboratorní diagnostiku. 

Na základě diagnostických závěrů a výsledků laboratorních vyšetření navrhujeme optimální vakcinační, medikační a antikokcidiální programy. 

Vyšetření orgánů zvířat při porážce na jatkách za účelem včasné diagnostiky případných onemocnění. 

Pravidelný monitoring imunitní odpovědi drůbeže /stanovení hladin titrů protilátek / proti nejzávažnějším chorobám drůbeže (infekční bursitida, infekční bronchitida, Newcastelská choroba, reoviry, infekční anémie, aviární encephalomyelitida, a …). 

Optimalizaci medikačních programů. kuřata

Optimalizaci vakcinačních schémat.

b)     Užitkové chovy drůbeže nosného i masného typu 

V užitkových chovech drůbeže nosného i masného typu s akutními nebo trvalými zdravotními problémy nebo dlouhodobě zhoršenými produkčními parametry zajistíme:

Cílené vyšetření postižených skupin drůbeže zahrnující klinické, patologicko-anatomické a laboratorní vyšetření, včetně odběru, zpracování a dopravy vzorků k vyšetření ve specializovaných diagnostických zařízeních. 

Vyšetření orgánů zvířat při porážce na jatkách a stanovení statistické závažnosti nálezů.

Interpretaci výsledků vyšetření.

Pravidelný monitoring imunitní odpovědi drůbeže (stanovení hladin titrů protilátek) u nejzávažnějších chorob drůbeže (infekční bursitida, infekční bronchitida, Newcastelská choroba, reoviry, infekční anémie, aviární encephalomyelitida, a další).

Stanovení optimálních medikačních a vakcinačních programů.

Stanovení optimálních rotačních a shuttle programů v používání antikokcidik

c)     Laboratorní vyšetření v chovech drůbeže 

Možnosti virologického vyšetřeníprogram-drubez

-       stanovení optimálního termínu vakcinace pomocí maternálních protilátek (infekční bursitida)

-       stanovení přítomnosti viru v chovu pomocí dynamiky titrů

-       stanovení úrovně imunitní odpovědi

Možnosti bakteriologického vyšetření

-       stanovení původce onemocnění (aerobní a anaerobní kultivace)

-       stanovení citlivosti k antibiotikům /diskovou metodou/

Možnosti parazitologického vyšetření

-       vyšetření na přítomnost parazitů (ekto a endoparazitů)

-       kvantitativní vyšetření počtu kokcidií

-       stanovení druhu kokcidií     

                                                

   2.     Monitoring a prevence 

 a)     Vyhodnocení účinku antikokcidik – test AST 

Test AST umožní otestovat účinnost právě používaného antikokcidika. Test AST probíhá na exkrementech drůbeže. Vzorky exkrementů dopravíme do laboratoře, kde proběhne izolace kokcidí a oocyst. Těmito jsou následně infikována zdravá zvířata, kterým jsou podávány různé druhy antikokcidík. Účinnost jednotlivých antikokcidik se následně statisticky vyhodnotí podle přírůstku hmotnosti, koeficientu konverze krmiva, mortality kokcidií a vylučování oocyst. Výsledkem testu je buď potvrzení správnosti výběru stávajícího antikokcidika nebo návrh na použití momentálně účinnějšího typu. AST test Vám zajistíme v ústavu National de la Reserche Agronomique (INRA) ve Francii. Výsledky testování jsou k dispozici přibližně dva měsíce po odeslání do laboratoře.

b)     Detekce kokcidií a stanovení ACI (antikokcidiální index) 

Test ACI umožní stanovit počet oocyst kokcidií v trusu a podestýlce a jejich druhovou diagnostiku. Na základě těchto informací můžeme optimalizovat antikokcidiální program. Test ACI je doplňkový test k testu AST. 

c)     Doporučení antikokcidiálního programu 

 

 3.     Zprostředkování dalších laboratorních vyšetření 

 V případě zájmu i další testování v profesionálních akreditovaných laboratořích.

 

 

 

 

 


Specific kočky
CryoPen

Znáte web Specific Diet?

Znáte samostatný web věnovaný výhradně značce SPECIFIC? Web je určen primárně chovatelům psů a koček, ale samozřejmě i veterinárním pracovištím. Na webu najdete přehledy krmiv, podrobné informace o každé dietě, klíč jak vybrat správnou dietu a mnoho dalších zajímavých informací. Navštivte proto:

www.specificdiet.cz 

Přehled krmiv / diet Specific najdete zde

logo Specific Diet