Логин | пользователь не зарегистрирован

Analyzátor IDEXX Coag Dx

Časté otázky Nabídka testů Specifikace Technologie Návod na použití Výhody Přehled

Časté otázky

 

 1. Co jsou krvácivé poruchy?
 2. Co je hemostáza?
 3. Co jsou koagulační faktory? Co je koagulační kaskáda?
 4. Jak se diagnostikují krvácivé poruchy?
 5. Jaký je rozdíl mezi aPTT a ACT?
 6. Záleží na metodě odběru krevního vzorku?
 7. Kdy je z klinického hlediska vhodné použít analyzátor IDEXX Coag Dx?
 8. Jaké testy lze provádět pomocí analyzátoru Coag Dx?
 9. Jaké jsou charakteristické rysy analyzátoru Coag Dx?
 10. Jak je u analyzátoru Coag Dx zajišťována kvalita?
 11. Má analyzátor Coag Dx normální referenční intervaly?
 12. Dá se analyzátor Coag Dx připojit na stanici IDEXX VetLab®?
 13. Jaká zvířata lze testovat pomocí analyzátoru Coag Dx?
 14. Lze stejný spotřební materiál použít u analyzátoru Coag Dx i SCA2000?
 15. Dá se analyzátor SCA2000 připojit na stanici IDEXX VetLab®?
 16. Kdo bude provádět servis stávajících analyzátorů SCA2000?
 17. Co když si bude chtít zákazník s analyzátorem SCA2000 koupit analyzátor Coag Dx?

1.       Co jsou krvácivé poruchy?

 

Krvácivé poruchy jsou abnormality  procesu hemostázy (tj. vzniku krevní sraženiny). Primární krvácivé poruchy zahrnují poruchy krevních destiček, jako jsou např. trombocytopenie a trombopatie nebo von Willebrandova choroba a vaskulopatie. Sekundární krvácivé poruchy jsou způsobeny onemocněními  souvisejícími s koagulačními faktory. Krvácivé poruchy mohou být získané nebo dědičné. U krvácivých poruch je významné to, že se mohou objevit kdykoli a u kteréhokoli zvířete.

 

zpět nahoru

 


 

 2.       Co je hemostáza?

 

Hemostáza je proces udržování krve v tekutém stavu a současně proces zastavení krvácení v případě traumatu nebo onemocnění. Je to rovnováha mezi tvorbou krevních sraženin za účelem zastavení krvácení z poraněných cév a vznikem sraženin (neboli trombózy) mimo místo poranění cév. Při krvácení je hemostáza nedostatečná, zatímco při trombóze je příliš velká. Když je hemostáza v rovnováze, dochází k rychlému vytvoření sraženiny v místě zranění a následnému hojení. Hemostáza se běžně dělí na:

 

 • primární hemostázu, jejímž výsledkem je vznik dočasné zátky z krevních destiček
 • sekundární hemostázu, jejímž výsledkem je vznik trvalé fibrinové zátky

 

Existují také antikoagulační a fibrinolytické komponenty, které omezují rozsah vzniku sraženiny (neboli trombu) a usnadňují její rozklad.

zpět nahoru

  3.       Co jsou koagulační faktory? Co je koagulační kaskáda?

 

Koagulační faktory jsou proteiny primárně produkované játry. Když nejsou potřebné, cirkulují v plazmě v neaktivní formě stejně jako krevní destičky. Při aktivaci na sebe koagulační faktory vzájemně působí a vytvářejí stabilní fibrinovou zátku, jejímž výsledkem je koagulace. Koagulační kaskáda se dělí na vnitřní cestu a vnější cestu, které se spojují do společné cesty. Všechny tři tyto cesty jsou důležité pro pochopení mechanizmu normální srážlivosti. Analyzátor IDEXX Coag Dx pomáhá identifikovat nedostatky ve všech třech cestách a může pomoci zjistit, zda se vytvoří stabilnější fibrinová zátka k zastavení krvácení.

zpět nahoru

  4.       Jak se diagnostikují krvácivé poruchy?

 

Pro charakterizaci krvácivé poruchy jsou zásadní laboratorní testy. Tyto testy je třeba interpretovat společně s anamnézou pacienta, klinickým vyšetřením a  nálezem.  Krevní vzorky pro tyto testy by se měly odebírat atraumaticky a před zahájením léčby.

 • Testy primárních krvácivých poruch zahrnují:

-          krevní obraz (vyšetření krevních destiček) a krevní film

-          von Willebrandův faktor

-          čas krvácení ústní sliznice

 • Testy sekundárních krvácivých poruch zahrnují:

-          aPTT (aktivovaný parciální tromboplastinový čas)

-          PT (protrombinový čas)

-          trombinový čas

-          ACT (aktivovaný čas srážení)

 

zpět nahoru

 


 

 5.       Jaký je rozdíl mezi aPTT a ACT?

 

Oba testy, aPTT (aktivovaný parciální tromboplastinový čas) a ACT (aktivovaný čas srážení), hodnotí vnitřní a společnou cestu. Při porovnání s aPTT je test ACT méně citlivý na problémy vnitřní a společné cesty. Jestliže máte podezření na problém s hemostázou a ACT je „normální“, měli byste provést test aPTT. ACT může být prodloužen trombocytopenií, zatímco test aPTT není malým počtem krevních destiček ovlivněn.

zpět nahoru

 


 

 

 6.       Záleží na metodě odběru krevního vzorku?

 

Správný způsob odběru krve je pro přesné výsledky zásadně důležitý. Krev je třeba odebírat maximálně atraumaticky  přímo do stříkačky nebo do zkumavky s modrou zátkou (citrátem sodným).  Vzorky s viditelnou sraženinou nebo debris je třeba zlikvidovat a odebrat nový vzorek. Analyzátor Coag Dx dokáže analyzovat vzorky čerstvé plné krve i plné krve s citrátem sodným.   Čerstvou krev je třeba analyzovat ihned s použitím kazety PT/aPTT pro čerstvou plnou krev. Krev s citrátem sodným je třeba analyzovat do 2 hodin od odběru s použitím kazety PT/aPTT pro plnou krev s citrátem sodným.

zpět nahoru

 


 

 7.       Kdy je z klinického hlediska vhodné použít analyzátor IDEXX Coag Dx?

 

Analyzátor Coag Dx může okamžitě poskytnout důležité informace o stavu srážení krve u pacienta,  právě v okamžiku, kdy to potřebujete. Veterináři používají analyzátor Coag Dx při:

 • vyšetření před chirurgickým zákrokem (např. biopsie jater) u rizikových zvířat
 • klinických známkách nadměrného krvácení
 • otravě jedem na krysy a dalšími toxiny
 • diseminované intravaskulární koagulopatii (DIC)
 • těžké systémové chorobě (např. neoplázii)
 • monitorování léčby a progresi onemocnění

zpět nahoru

 


 

 8.       Jaké testy lze provádět pomocí analyzátoru Coag Dx?

 

Pomocí analyzátoru Coag Dx a SCA2000 lze provádět tyto čtyři testy, které jsou validovány pro použití u psů a koček:

 • Protrombinový čas (PT), k němuž se používá čerstvá plná krev
 • Aktivovaný parciální tromboplastinový čas (aPTT), k němuž se používá čerstvá plná krev
 • Citrát Protrombinový čas (PT), k němuž se používá plná krev s citrátem
 • Citrát Aktivovaný parciální tromboplastinový čas (aPTT), k němuž se používá plná krev s citrátem

 

Testy PT a citrát PT jsou validovány také pro použití u koní.

 

zpět nahoru

 


 

 9.       Jaké jsou charakteristické rysy analyzátoru Coag Dx?

 

Analyzátor Coag Dx:

 • poskytuje výsledky okamžitě – právě když je veterinář potřebuje nejvíce
 • provádí testy aPTT a PT (v porovnání s jinými analyzátory, které provádějí pouze test ACT)
 • je rychlý: výsledky jsou hotovy za pár vteřin
 • je určen a validován pro veterinární použití (pes, kočka a kůň)
 • může analyzovat čerstvou plnou krev nebo plnou krev s citrátem
 • využívá technologii detekce fibrinové sraženiny v koncovém místě, což je zlatý standard
 • je součástí sady IDEXX VetLab® Suite a lze jej připojit na stanici IDEXX VetLab® Station (verze 2.30 od konce roku 2007)
 • po připojení na stanici IDEXX VetLab® Station produkuje tisk výsledků profesionálního vzhledu
 • zahrnuje zákaznickou podporu IDEXX a bezplatné konzultace s patology a internisty společnosti IDEXX

 

zpět nahoru

 

 


 

 

 10.   Jak je u analyzátoru Coag Dx zajišťována kvalita?

 

Analyzátor Coag Dx automaticky provádí každodenní testování interní elektroniky a teploty, čímž v rámci zajištění kvality ověřuje výkon. Při každé aktivaci a při každém testu provádí analyzátor také systémovou kontrolu.

zpět nahoru

 


 

 11.   Má analyzátor Coag Dx normální referenční intervaly?

 

Ano, vložky do analyzátoru Coag Dx poskytují pro každý test normální referenční intervaly pro kočky, psy a koně. Referenční rozsahy byly pro tento analyzátor posouzeny v klinických zkouškách. Také ve zprávě ze stanice IDEXX VetLab budou uvedeny normální referenční intervaly koagulačních testů.

 

zpět nahoru

 


 

 12.   Dá se analyzátor Coag Dx připojit na stanici IDEXX VetLab®?

 

Ano, analyzátor Coag Dx lze přes ethernetový spoj připojit na stanici IDEXX VetLab® Station (verze 2.30 od konce roku 2007). Zákazníci budou k připojení analyzátoru Coag Dx na stanici IDEXX VetLab potřebovat router, který jim dodá společnost IDEXX.

Analyzátor Coag Dx se nedá připojit na stanici IDEXX VetLab u klasických analyzátorů LasserCyte®, analyzátorů VetTest® nebo jiných analyzátorů.

zpět nahoru

 


 

 13.   Jaká zvířata lze testovat pomocí analyzátoru Coag Dx?

 

Pomocí analyzátoru Coag Dx lze testovat mnoho zvířat, ale validován je pouze pro tyto druhy:

 • pes a kočka: PT, citrát PT, aPTT, citrát aPTT
 • kůň: PT, citrát PT

 

zpět nahoru

 


 

 14.   Lze stejné spotřební pomůcky použít u analyzátoru Coag Dx i SCA2000?

 

Ano. Společnost IDEXX uvádí na trh nový spotřební materiál,  který lze využít jak pro analyzátory IDEXX Coag Dx, tak i pro analyzátory SCA2000.

 

zpět nahoru

 


 

 15.   Dá se analyzátor SCA2000 připojit na stanici IDEXX VetLab®?


Ne, analyzátor SCA2000 se nedá připojit na stanici IDEXX VetLab® Station.

 

zpět nahoru

 


 

 16.   Kdo bude provádět servis stávajících analyzátorů SCA2000?

 

I když společnost IDEXX není autorizované servisní středisko pro analyzátory SCA200 a nemůže provádět jejich servis, bude v zastoupení zákazníků spolupracovat s výrobcem a řešit všechny záruční i pozáruční opravy.

zpět nahoru


 

 17.   Co když si bude chtít zákazník s analyzátorem SCA2000 koupit analyzátor Coag Dx?

 

Společnost IDEXX nabídne uživatelům analyzátorů SCA2000 programy slev, aby mohli přejít na analyzátor Coag Dx.

zpět nahoru


CryoPen