Логин | пользователь не зарегистрирован

Analyzátor IDEXX Coag Dx

Časté otázky Nabídka testů Specifikace Technologie Návod na použití Výhody Přehled

Testy u analyzátoru IDEXX Coag Dx™

 

  • 4 kazety
  • čerstvá plná krev nebo plná krev s citrátem
  • speciálně pro veterinární použití
  • kazety jsou použitelné také v koagulačním analyzátoru SCA2000

 

 

 

coag 17aPTT

 Aktivovaný parciální tromboplastinový čas je parametr, kterým se hodnotí poruchy vnitřní a společná cesta koagulační kaskády. K tomuto testu se používá čerstvá plná krev. Test je validován pro použití u psů a koček.

 

 Citrát aPTT

Aktivovaný parciální tromboplastinový čas je parametr, kterým se hodnotí poruchy vnitřní a společná cesta koagulační kaskády. K tomuto testu se používá plná krev s citrátem. Test je validován pro použití u psů a koček.

 

 PT

Protrombinový čas je parametr, kterým se hodnotí poruchy vnější a společná cesta koagulační kaskády. K tomuto testu se používá čerstvá plná krev. Test je validován pro použití u psů, koček a koní.

 

 Citrát PT

Protrombinový čas je parametr, kterým se hodnotí poruchy vnější a společná cesta koagulační kaskády.  K tomuto testu se používá plná krev s citrátem. Test je validován pro použití u psů, koček a koní.


CryoPen