Логин | пользователь не зарегистрирован

Analyzátor IDEXX Coag Dx

Časté otázky Nabídka testů Specifikace Technologie Návod na použití Výhody Přehled

Vyhněte se krvácivým komplikacím –

během několika vteřin odhalíte poruchy srážlivosti krve

coag

S analyzátorem Coag Dx® můžete provádět potřebné testy okamžitě, přímo v ordinaci.

 

  • Vyšetření před chirurgickým zákrokem u rizikových zvířat
  • Klinické známky nadměrného krvácení
  • Rodenticidy a jiné toxiny
  • Plemena s dědičnými krvácivými poruchami
  • Diseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC)
  • Těžká systémová onemocnění
  • Monitorování léčby a progrese choroby

coag5

Analyzátor IDEXX Coag Dx®je nedílnou součástí sady IDEXX VetLab® další generace

coag6

 Biochemie * Hematologie * Rozbor moči * Elektrolyty * Endokrinologie * Koagulace * Krevní plyny

 

Díky jednotce IDEXX VetLab®, která zajišťuje archivaci a snadný přístup k historickým výsledkům umožňujícím identifikaci a grafické znázornění trendů vývoje onemocnění, jsou výsledky pacientů snadno a jednoduše integrovány.CryoPen