Логин | пользователь не зарегистрирован

Analyzátor IDEXX Coag Dx

Časté otázky Nabídka testů Specifikace Technologie Návod na použití Výhody Přehled

Jak funguje analyzátor IDEXX Coag Dx ™

 

 

Technologie

 

Analyzátor Coag Dx poskytuje mnoho funkcí pro snadné a spolehlivé použití, a to:

 

  • patentovaný systém detekce sraženin
  • modul ukládání dat
  • rozhraní na stanici IDEXX VetLab®
  • harmonizovaný panel uživatelského rozhraní

 

Analyzátor Coag Dx měří čas srážení plné krve pomocí jednorázových kazet IDEXX Coag Dx. Každá kazeta obsahuje všechny reagencie potřebné pro konkrétní test.

 

Analyzátor změří potřebný objem krve a smíchá krev s reagenciemi. Zbývající vzorek, který není potřebný pro testování, se z jamky automaticky odsaje do uzavřeného odpadního kanálu v kazetě.

 

Po smíchání s reagenciemi se vzorek posunuje stanovenou rychlostí tam a zpět v testovacím kanálu, kde je sledován vznik sraženiny.

 

Rychlost pohybu vzorku monitoruje série optických LED detektorů, které jsou instalovány podél testovacího kanálu. Když se krev srazí, průtok krevního vzorku v testovacím kanálu se zpomalí, tj. rychlost průtoku se sníží. Toto snížení průtoku mezi optickými detektory signalizuje analyzátoru, že se vytvořila sraženina. Zazní pípnutí, což označuje konec testu.

 

Výsledky testu zůstanou na displeji, dokud je kazeta v analyzátoru. Když analyzátor připojíte na stanici IDEXX VetLab nebo externí tiskárnu, můžete výsledky automaticky vytisknout společně s časem a datem provedení testu, identifikačním číslem pacienta, identifikačním číslem klienta a dalšími informacemi, pokud byly zavedeny.

 

Výsledky se rovněž uloží do interní databáze. V analyzátoru může být uloženo až 600 výsledků testů pacientů a 600 výsledků kontrolních testů, které lze později vytisknout nebo stáhnout jinam.

coG16


CryoPen