Логін | користувач не зареєстрований

Продукти

Зупрево 18% (50 мл), флак

Упакування: мл
Фармацевтична форма: Розчин для ін’єкцій
Діюча речовина: 1 мл препарату містить діючу речовину: тілдіпірозин - 180 мг. Допоміжні речовини: кислота цитратна моногідрат, пропі.денгліколь, вода для ін'єкцій.
Деталі: АТС vet класифікаційний код QJ01 - антибактеріальні ветеринарні препарати для системного застосування. Тілдіпірозин - 16-членний напівсинтетичний антибіотик групи макролідів. Він відрізняється від багатьох інших макролідів значною тривалістю дії після одноразового введення. Дія макролідів переважно бактеріостатична, хоча щодо певних патогенів може бути і бактерицидною. Вони пригнічують біосинтез білків бактерій шляхом вибіркового зв’язування з бактеріальною рибосомальною РНК і блокування процесу побудови пептидного ланцюга. Спектр антимікробної активності тілдіпірозину включає: Mannheimia haemolitica, Pasteurella multodda і Hisiophilus somni, бактеріальні патогени, причетні до виникнення захворювань системи органів дихання свиней (SRD), In vitro дія тілдіпірозину на Р. multodda є бактеріостатичною, а щодо М. haemolitica і К somni - бактерицидною. Резистентність до макролідів розвивається трьома шляхами: 1) модифікація місця вибіркового зв’язування антибіотику на бактеріальній рибосомі; 2) застосування бактеріями механізму активного ефлюксу; 3) гіродуїщія бактеріальних ферментів. Вірогідна крос-резистентність щодо інших макролідів та стрептограмінів. МІК щодо польових типів Salmonella становить 4-16 мкг/мл, а щодо Е. соli, Campylobacter та Enterococci ~ 1 ->64 мкг/мл. При однократному підшкірному введенні тілдіпірозину ВРХ в дозі 4 мг/кг маси тіла він швидко всмоктується, досягаючи пікової концентрації в плазмі 0,7 мкг/мл протягом 23 хвилин (Тпіа\) при високій абсолютній біодоступності (78,9 %). Середній період напіввиведення становить 9 днів. Макролідн характеризуються значним розповсюдженням у тканинах організму. Встановлену високу здатність до накопичення тілідпірозину у вогнищі інфекції дихальних шляхів, що підтверджено високими його концентраціями в легенях і бронхіальній рідини, які набагато вищі, ніж у плазмі крові. Максимальна концентрація тілдіпірозину в легенях досягала максимуму в 4,3 мкг/г протягом 24 год, і поступово знижувалася до 1,2 мкг/г протягом 14 днів після введення, що свідчить про швидку абсорбцію препарату тканинами-мішенями. Концентрація тілдіпірозину в бронхіальній рідині становила 14,3 мкг/г, 7,0 мкг/г і 6,5 мкг/г на 5-у, 10-у і 14-у добу після введення, відповідно. Протягом 5 днів, максимальний середній показник співвідношення концентрацій тілдіпірозину в легенях і плазмі і а бронхіальній рідині і плазми становив 148 і 673, відповідно. Ступінь зв'язування тілідпірозину з білками плаз.ми крові і бронхіальної рідини ВРХ in vitro обмежується 30%. Метаболізм тілдіпірозину в організмі здійснюється шляхом відновлення і зв’язування сульфату з подальшою гідратацією, деметилюванням, моно- і дигідроксилюванням і зв’язуванням з S-цистеїном та S-глутатіоном. У середньому виведення загальної дози протягом 14 днів становило 24% з сечею і 40% - з фекаліями.
Опис: Лікування великої рогатої худоби при захворюваннях органів дихання (BRD), що спричинені мікрорганізмами Marinheimia haemolitica, Pasleurella multocida і Histophilus somni, чутливими до тілдіпірозину.
Тварина: корова

« Назад Продукти
MSD_contr